BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

52 точки разгледаха днес общинските съветници в Благоевград

Общински съвет Благоевград проведе днес редно заседание. Сесията се състоя от 09,30 часа в зала „22 септември“. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров.

Сесията бе проведена при дневен ред от 52 точки:

Съветът прие предложение от кмета на община Благоевград инж.Румен Томов относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

Съветниците след гласуване избраха временна комисия по номинации. Комисията  е за избор на общински посредник, мандатът на настоящия омбудсман изтича.

След гласуване съветниците приеха предложение, относно отпускане на еднократна финансова помощ на осем /8/ жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи и Протокол от заседание на Комисията за разглеждане на заявления от жители на Община Благоевград за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет.

Съветът прие предложение относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Общински съвет даде съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация на УПИ ХI-за училище в кв. 6 по плана на село Българчево за образуване на нов УПИ.

Съветниците приеха предложения относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти:  в местност „Баларбаши- 15-2“ , местност „Баларбаши – 15-3“, местността “Пенков чифлик- Ш.39”, местност „Мутишица“, в местността “Стара гара- Ш.14”  по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство“ при спазване на устройствена зона и устройствени показатели. Съвета даде съгласие и за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имоти: местност „Под черквата“ по кадастрална карта на Благоевград от „ливада” за „спортно игрище и сграда за санитарни помещения, почивка и офис”; местност „Герено“,  от “нива” за “складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазини, кафе и жилищно строителство“;  местност „Царевоселско шосе-Ш.08“  за промяна в „складова база за строителни материали, магазини и офиси”.

Съвет даде съгласие и за изработване на ПУП – План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните имоти: местност „Габеро“, землище на село Рилци, местност “Пейчинска чука” в землището на село Изгрев,. местност „Кури дере”, землището на село Изгрев.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

The post 52 точки разгледаха днес общинските съветници в Благоевград

appeared first on Blagoevgrad.eu.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!