BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Предприетите мерки от правителството в сектора на горивата намаляват сивата икономика

Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива изразява ствоето становище във връзка с публикуваната Оценка на нерегистрирания пазар на горива от Центъра за изследване на демокрацията и Българската петролна и газова асоциация. Поражда се първото ни недоумение, защо този материал вижда бял свят едва сега? Обективно, от началото на изследвания период, до настоящия момент, държавата предприе редица стъпки за изсветляване на сектора, за премахване не само на контрабандата на горива, но и на нелоялните и недобросъвестни търговски практики. Тези стъпки държавата предприе, чрез институции от почти всички публични сектори – Народно Събрание, Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, Министерство на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българският институт по метрология, Прокуратурата, Комисията за защита на конкуренцията и други. Приет е Законът за горивата, в сега действащия му вид, който осуети монопола и гарантира съществуването на малкия и среден български предприемач, както и запазването на хиляди работни места. След по-малко от месец и половина ще приключи регистрацията на всички икономически оператори в сектора и всеки един гражданин, на сайта на Министерство на икономиката ще може свободно да провери, кои са легалните търговци на горива.

В ПЗР на Закона за здравето, държава поиска от единствения голям и структуроопределящ за пазара производител на горива в България – Лукойл Нефтохим Бургас да промени статута на шестте си бази, по продуктопровода за горива, като отделни данъчни складове, които да бъдат оборудвани с измервателни уреди на вход и изход на горивото, ведно с денонощно видеонаблюдение. Това са изискванията, които важат и за всички останали. Последна решителна стъпка на държавата е самата тя, чрез прозрачна и функционираща на пазарен принцип Държавна петролна компания да стъпи на пазара на горива и по този начин, по естествен път и с пазарни механизми за балансира търговията на горива.

В анализа на Центъра за изследване на демокрацията не са предложени други мерки, в случай, че анализаторите приемат тези, като недостатъчни или неефективни. Липсват и данни за актуалната пазарна обстановка, към днешна дата. Неясна остава целта на анализа, както и посланието, което анализаторите целят да внушат на обикновения потребител. Очевидно е, че пазарните и социално-икономическите условия сега са коренно различни от съществуващите при формулирането на заданието на анализа.

В тази връзка прави впечатление, че методиката, използвана в анализа, макар същият да има претенции да е секторен, бележи съществени пропуски. Фрагментарното и откъслечно цитиране на посочените източници изкривява модела и в крайна сметка, дори от верни данни може да се достигне до грешен извод. Или пък да се създаде конкретно внушение, целено от автора.

Освен частичните данни се използват и чисто субективни обобщения и допускания, при уж почиващото на обективни данни изследване. С умело подбраните данни се цели да изкривяват представата на обществото по отношение на проблемите в сектора на горивата, но един по-обективен и грамотен прочит показва, че всъщност мерките, предприети от правителството за запазване на конкурентната среда в България „си казват думата“ и ако съществува „сив сектор“ то той е много по-малък от прокламираните 20-30%, равняващи се на един милиард лева.

Направен е опит да се формулира тезата, че са употребени повече горива от реално отчетените, въз основа на „изчислен“ среден разход и изчислени средни измити километри, което силно изкривява изследването. Прави впечатление, че съгласно изложените данни „злоупотребите“ при дизела и бензина са 8-9%, при метана – 14%, а при пропан-бутана – 0,78%, което силно променя средния показател и спокойно може да подведе неинформирания читател, който бива буквално заринат числови стойности. Убедени сме, че при следващо изследване новата сума ще бъде 250 000 000 лв.

The post Предприетите мерки от правителството в сектора на горивата намаляват сивата икономика

appeared first on Blagoevgrad.eu.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!